Home Celebrity Buzz Xoli M exposes Black Motion’s Murdah Bongz as she quits music

Xoli M exposes Black Motion’s Murdah Bongz as she quits music

Mzansi musician Xoli Mazibuko, known professionally as Xoli M, has announced that she is quitting music due to years of abuse from Black Motion’s Robert Bongani “Murdah” Mahosana.

Xoli M, who produced the hit song “Walk in my way” with Black Coffee, said she endured the abuse because she thought Black Motion would help showcase her talent.

She alleged that Mohasana had made her life a living hell that she felt compelled to quit making music to protect herself.

In an emotional and lengthy Facebook post, Xoli M wrote:

Greetings friends,family and day one fans.I honestly hope you don’t take this as a cowardly exit or an offense to those who love my music. It is with great regret that I announce to you my overdue step down from the music industry.

I’m very much certain ukuthi ningibonile ngizama through out the years,and honestly my stubbornness and resilience and hope that my enemy will forget me one day has been a brutal experience and an endless war I always to appear tough for but manje beyond physical, mental, and spiritual exhaustion kulandela ini?

Murdah nsizwa yakwa Mahosana,I surrender bhuti🙏🏾 ithathe I industry yakho obona ngathi wangizama ngayo yho,ngithi ngiyabaleka tried to disconnect myself as much as I can negama lenu uzonda nokuthi ngiyazimela, akwanele making my life a living hell personally and in the industry yonke leminyaka.Ngiwabonile ke amandla akho nawezwi lakho in the industry.

I do not belong to you or black motion, nganisebenzela kwanela and tolerated your abuse just to get a chance to showcase my talent.Angifuni kumosha ubuhle bezindaba zakho, kodwa uyimoshile impilo yami nenzondo yakho ayipheli. It is not up to me to let people know the kind of person you are. But it needs to make sense yonke into engifikise la abantu becabanga ukuthi siyathandana,that all our songs happened in harmony when some were hijacked from my projects.

I will stop myself from going deep into the past,ngibuhlungu ngenzondo yakho esaqhubeka igxambukela ku present yami engakuhluphi ngalutho. Be happy you succeeded in life,kodwa angisona isihlabelo.Ngikhathele ukubukeka ngathi izinto zami zihlangene nebhadi noma witchcraft,umuntu owafunga nje kudala ukuthi ngeke akhohlwe izifiso ezimbi ngawe.

To be clear, it’s not the I’m giving up on music, it’s the industry ebulala u music ngenzondo nokukhohlakala and greed addiction.Ngiyabonga kuni nonke ngokungika ithuba.Ngikhathele

Black Motion is yet to respond to the abuse allegations publicly.